Wat je moet weten over een BKR-registratie

0

Als je geld wilt lenen, wil de verstrekker van dat geld (vaak je bank) zeker weten dat je de schuld ook weer kunt terugbetalen. Om het risico dat je het niet kunt betalen zo goed mogelijk in te schatten, vraagt de bank naar je inkomen en naar bepaalde uitgaven, zoals je woonlasten. Een ander belangrijk punt voor de bank is of je al andere leningen hebt en of je altijd netjes op tijd je aflossingen betaalt.

Deze informatie krijgt de bank van het Bureau Krediet Registratie, beter bekend onder de afkorting BKR. Wat is het BKR precies, welke leningen registreren ze en hoe zorg je dat je zo weinig mogelijk hinder ondervindt van een registratie? Hier lees je alles wat je moet weten over een BKR-registratie.

Wat is het BKR?
Het BKR is een stichting die eraan wil bijdragen dat zo weinig mogelijk mensen problematische schulden krijgen en dat zo veel mogelijk Nederlanders een gezond financieel huishouden hebben. Dit wil de stichting bereiken door de gegevens van alle kredieten van alle Nederlanders te verzamelen en te beheren.

Deze gegevens gebruikt de stichting om gemeenten te helpen schulden en betalingsachterstanden van hun inwoners op tijd te signaleren, zodat er actie mogelijk is. Als laatste helpt het BKR financiële instellingen bij het voorkomen van verschillende vormen van fraude. Je zult het BKR waarschijnlijk voornamelijk kennen van de eerstgenoemde activiteit: de registratie van schulden.

Welke leningen registreert het BKR?
In principe worden alle schulden hoger dan €250 geregistreerd die langer dan een maand lopen. Het BKR registreert niet alle schulden. Voor de volgende leenvormen geldt een uitzondering:

studieschulden
leningen van familie of vrienden
een hypotheek voor je eigen huis (betalingsachterstanden worden wel geregistreerd)
betalingsachterstanden bij de belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars